Unitarian Universalism

Our Partnership Covenant
Testvérkapcsolati megállapodás

We, the members and friends of the Main Line Unitarian Church and the Unitarian Church of Várfalva,
covenant together to nurture a partnership based on friendship, respect, and mutual support.

We will strive to remain connected over the great distances that separate us.
We will communicate regularly as individuals and in small groups.
We will have respect for differences in cultural and religious customs.
We will support each other based on our shared Unitarian faith.
We will strive to live up to our commitments in this growing relationship.
We will learn from our past and share our joint journey into the future.

Mi, a Main Line Unitárius Egyházközség és a Várfalvi Unitárius Egyházközség tagjai és barátai ígérjük, hogy ápoljuk szövetségünk, melynek alapja a barátság, tisztelet és egymás támogatása.

Igyekszünk a minket elválasztó nagy távolság ellenére is összeköttetésben maradni.
Rendszeresen kommunikálunk egyénileg és kis csoportokban is.
Tiszteletben tarjuk egymás vallását és kultúráját.
Támogatjuk egymást közös unitárius hitünkben.
Igyekeszünk megfelelni elkötelezettségeinknek kapcsolatunk fejlődése érdekében.
Tanulunk a múltunkból és megosztjuk közös utunkat a jövő fele.

On behalf of the congregation of Main Line Unitarian Church
On behalf of the congregation of Várfalva Unitarian Church
A Main Line Unitárius Egyházközség részéről
A Várfalvi Unitárius Egyházközség részéről